Informace k hodnocení vzorků v ročníku 2019

Členové degustační komise pro rok 2019 (abecedně): Binder, Chroustovská, Čejka, De Araujo, Deurenberg, Dobeš, Farinasso, Fiebinger, Hasík, Havlín, Hlinková, Horáková, Hudák, Huml, Lewtak, Mahut, Neužil, Olšovská, Ondrůšek, Pospíšil, Provazník, Reich, Straková, Strnad, Stránský, Veith, Vomáčko.

Organizační poznámky, informace k hodnocení vzorků

Skóre -1 v seznamu účastníků značí vyřazený vzorek (nulu nelze do systému zadat). Vzorky s nulovým/prázdným skóre do soutěže nedorazily. Za výpočet celkového bodového hodnocení vzorku odpovídá předseda stolu, organizátoři dílčí hodnocení proti celkovému nekontrolují.

Do finále jednotlivých kategorií (Mini-BOS) postoupilo 6 ležáků, 5 pšenic a 5 Black IPA s nejvyšším bodovým ziskem, z nichž komise s odlišným složením hodnotitelů proti základnímu kolu vybraly vítěze kategorie. Celkové pořadí piv na prvních třech místech není určeno bodovým ziskem v základním kole, nybrž právě posouzením ve finále. V případě Piva z alternativních obilovin proběhl finálový výběr rovnou z důvodů malého počtu přihlášených vzorků. Do výběru pro hodnocení Best Of Show postoupil vždy nejlepší vzorek z každé kategorie.