Degustační soutěž a pravidla

Součástí Moravian Homebrewers Meeting je degustační soutěž obdobná těm komerčně pořádaným. Každý domácí pivovarík může do soutěže přihlásit nejvýše čtyři vzorky v souhrnu.

Piva budou po přinesení umístěna do chlazeného prostoru, ze kterého budou vyňata až před samotným vyhodnocením.

Doručení vzorků na dálku (přepravní služby/pošta)

Pokud nechcete či nemůžete vzorek předat osobně v den konání soutěže, doporučujeme využít přepravních služeb nebo pošty. Bohužel nejsme schopni vyzvedávat vaše balíky v ParcelShopech, Zásilkovnách nebo Balíkovnách, je skutečně nezbytné adresovat balík přímo do pivovaru (Pivovar KOS, Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, CZ, kolman@pivokos.cz, +420 728 853 535).

Pro spolehlivé a levné odeslání vašich pivních balíků do soutěže můžete využít například logistický portál Zaslat.cz.

Pravidla přihlašování vzorků do soutěže v roce 2023

 1. Požadované množství piva je min. 1,4 litru.
 2. Věnujte pozornost povoleným kombinacím lahví na pivo uvedeným níže *1. Piva dodaná v jiných obalech (zejména menších) než níže uvedených nemusí být do soutěže připuštěna.
  1. 5×0,33L sklo na vlastní riziko domovarníka *3
  2. 3×0,5L sklo na vlastní riziko domovarníka *2
  3. 2×0,7L sklo
  4. 2×0,75L sklo
  5. 2×1,0L sklo
  6. 2×1,0L plast
  7. 1×1,5L plast
  8. 1x2L plast
 3. Jeden domovarník může přihlásit maximálně 4 vzorky svého piva (a to i více vzorků současně do stejné kategorie).
 4. Pivo se přejímá v místě konání.
 5. Vzorky se přihlašují na přihlašovacím webu. Vzorky lze přihlásit i přímo na místě v den konání, nicméně poplatek za registraci je vyšší o 30 Kč oproti online přihlášce.
 6. Pivo do soutěže se přejímá den konání soutěže (dle časového harmonogramu), je však možno jej dopravit i v týdnu před konáním akce (Po-Čt 09:00-13:00) za předpokladu, že účastník uhradí poplatek předem online.
 7. Vzorky je možné na vlastní riziko zaslat i přepravní službou na adresu místa konání, soutěžící je však povinen uhradit registrační poplatek předem online. Nedílnou součástí přihlášky je uvedení jména domovarníka, emailové adresy, názvu piva a kategorie. Podmínkou pro přijetí zaslaných vzorků je předchozí přihlášení vzorků pomocí registračního webu.
 8. Z organizačních důvodů nepřijímáme vzorky zaslané do ParcelShopu, Zásilkovny, Balíkovny či jinou obdobnou službou, které nezajišťuje dodání přímo na adresu soutěže, ale vyžaduje vyzvednutí organizátory soutěže jinde. Pivo zasílejte přímo na adresu pivovaru (Pivovar KOS, Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno, CZ, kolman@pivokos.cz, +420 728 853 535).
 9. Degustační kategorie aktuálního ročníku:
  1. Světlý ležák českého typu (BJCP 3B, Czech Premium Pale Lager) (český překlad);
  2. American Pale Ale (BJCP 18B, American Pale Ale) (český překlad);
  3. Cold IPA (BJCP 34B, Mixed Style Beer: American IPA + American Lager) (popis stylu);
  4. Světlé spodně kvašené pivo německého typu (pravidla kategorie).
 10. Piva jsou hodnocena podle pravidel BJCP ve verzi 2021. Český překlad pravidel je pouze informativní, jako závazný se bere americký originál.
 11. Každý domovarník je zodpovědný za správnou kategorizaci svého piva. Chybně zařazené vzorky (mimo kategorii) mohou být vyřazeny z hodnocení (a to i přesto, že budou např. bez chuťových vad).
 12. Přebytky piva nespotřebnované komisí budou po ukončení degustace dány volně k dispozici k ochutnání.
 13. Poplatek činí 120 Kč za každý vzorek piva přihlášený online nejpozději 1 den před konáním akce. Vzorky přihlášené v den konání nebo přímo na místě budou zpoplatněny +30 Kč/ks. Samotný vstup na akci je volný.
 14. Piva přinesená později než určuje časový harmonogram nemusí být do soutěže připuštěna.
 15. Maximální celkový počet vzorků je 150 (součet všech kategorií). Posouzení, zda budou do soutěže připuštěny další vzorky nad limit proběhne na místě na základě rozhodnutí předsedy degustační komise s přihlédnutím ke kapacitním možnostem komise ve vztahu k řádnému posouzení všech dodaných vzorků.
 16. Účast profesionálních sládků je povolena, podmínkou však je, aby dodané pivo bylo vyrobeno na zařízení pro domácí výrobu piva a nikoli v komerčním pivovaru (a to ani na pokusné varně).
 17. Účastí v soutěži (přihlášením vzorku) berete na vědomí zákonnou povinnost ohlášení započetí domácí výroby piva na místně příslušném celním úřadě danou zákonem 353/2003 Sb.
 18. Účastí v soutěži a/nebo degustační komisi souhlasíte se zpracováním a uchováváním vašich osobních údajů pro vnitřní potřeby soutěže a publikací jména, příjmení, bodového zisku a fotografie vaší osoby z průběhu soutěže na webu soutěže, při vyhlašování výsledků a na facebookových stránkách soutěže. Též dávate souhlas s tím, že vás můžeme emailem nebo telefonicky kontaktovat s informacemi o dalším ročníku nebo v souvislosti s výsledky degustační soutěže. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR). Tento souhlas poskytujete na dobu 10 let ode dne přihlášení soutěžního vzorku nebo registraci jako personálu nebo degustátora do soutěže.
 19. Účastí v soutěži souhlasíte s předáním vašich osobních údajů – jména, příjmení a bodového hodnocení Cechu domácích pivovarníků, z.s. za účelem hodnocení v rámci soutěže Ligy českého ležáku. Svým souhlasem potvrzujete, že jste si vědomi toho, že průběžné výsledky a tedy veškeré poskytnuté informace budou Cechem zveřejňovány na internetu či sociálních sítích. Taktéž berete na vědomí pravidla soutěže Ligy českého ležáku.

*1 Toto opatření je zavedeno z důvodů výskytu velmi rozdílných lahví stejného piva a/nebo velkého objemu sedliny v lahvích v ročníku 2015 — kvasnice a chmely byly nerovnoměrně (začátek/konec lahve) podávány v degustačních vzorcích degustátorům což negativně ovlivnilo konzistenci hodnocení, zejména při vyžádání dalších vzorků degustátory. U vzorků ve větším obalu se tento problém prakticky nevyskytoval i přes zřejmé dokvašování piv v lahvi.
*2 Na základě diskuse s účastníky byly lahve o velikosti 0,5L, povoleny na vlastní riziko domovarníka. Tato velikost lahve není doporučena vzhledem k poznámce *1. Při dodání velmi kalného vzorku nebo vzorku s plovoucí rozvířenou sedlinou může být takový vzorek penalizován. Máte-li zájem se problému se zákalem vyhnout a současně máte v úmyslu pivo dodat v lahvích 0,5L, doporučujeme vám využít možnost dodávky piva v týdnu před soutěží dle výše uvedených pravidel. Omezení neplatí pro piva s přípustným zákalem (např. weizenbier).
*3 Z důvodu stejného jako v případě *2 nedoporučujeme použití lahví o objemu 0,33L. Tyto lahve doporučujeme dodávat do soutěže pouze za předpokladu, že byly ze sedliny stočeny do protitlaku, tzn. pivo vykazuje malý nebo žádný zákal. Lahve mohou být vyřazeny ze stejných důvodů jako v případě *2, omezení opět neplatí pro piva s přípustným zákalem.

Vyhodnocení degustační soutěže

 1. Degustační soutěž probíhá na bázi tzv. stolečků dle amerických zvyklostí. Stůl je složen z předsedy a 2-5 degutátorů.
 2. Předseda zodpovídá za zápis výsledků a správné určení skóre (bodového hodnocení) vzorků daného kola. Zápis probíhá do přizpůsobeného formuláře vycházejícího z BJCP scoresheetu.
 3. Určení skóre vzorků probíhá na základě konsenzu degustátorů daného stolu. Panuje-li u některých ze vzorků zásadní rozpor v názorech degustátorů, má poslední slovo předseda daného stolu.
 4. Ze základního kola postupuje, na základě bodového hodnocení vzorků ve srovnání s ostatními vzorky z celé kategorie, jeden nebo více vzorků do finále. Přípustá je i situace, kdy z daného kola nepostupuje žádný vzorek.
 5. Vítěz finále se stává vítězem kategorie.
 6. Komise nemusí určit hodnocení vzorků evidentně vadných nebo mimo kategorii (t.j. vyřazených), takový vzorek je však v hodnocení povinna označit v degustačním listu.
 7. Degustace je slepá, degustátoři nejsou informováni o tom, které konkrétní vzorky pijí, znají pouze kategorii a, pokud je to vyžadováno stylem piva, parametr konkrétního vzorku (např. typ ovoce v případě ovocných piv).

Změna pravidel vyhrazena. Poslední změna: 9.7.2023.