Informace k hodnocení vzorků v ročníku 2023

Členové degustační komise pro rok 2023 (abecedně): Binder, Martin; Buben, Jaromír; Buriánek, Petr; Chňupa, Peter; Čejka, Jiří; De Araujo, Luciano Andre; Farinasso, Giulia; Hudak, Peter; Huml, Adam; Jann, Paul; Kašubová, Barbora; Kruzliak, Daniel; Leskovský, Vojtěch; Linková, Monika; Lučivňák, Roman; Melichar, Zbyněk; Mešťánek, Matej; Miler, Jarda; Nesvatba, Vladimír; Némethová, Michaela; Nógell, Imrich; Ožegović, Marko; Potyondi, Attila; Provazník, Lukáš; Pulai, Zoltán; Rejchrt, Stanislav; Skořepa, Tomáš; Straková, Lenka; Svitankova, Lana; Škoda, Michal; Štekr, Stanislav; Theuer, Michal

Organizační poznámky

Vítězům ceny (poukazy k odběru všelikých pivovarských dobrot) zašleme emailem. Zkontrolujte si, prosím, že máte správně vyplněný emailový kontakt v profilu na soutěžním webu.

Informace k hodnocení vzorků

  1. Skóre -1 v seznamu účastníků značí vyřazený vzorek. Vyřazení nastane nejčastěji v případě výskytu natolik zásadní vady, že nelze vzorek posoudit nebo v případě, že pivo neodpovídá senzorickým projevem či složením dané kategorii.
  2. Za výpočet celkového bodového hodnocení vzorku odpovídá předseda stolu, organizátoři dílčí hodnocení proti celkovému nekontrolují.
  3. V případě piv kategorie Cold IPA byl počet vzorků relativně malý a komise vyhodnotila, že ani jeden z dvou vybraných finálových vzorků na třetí pozici neumístí. Těmto vzorkům bylo uděleno čestné uznání (bez diplomu).
  4. Piva ve velkém finále Best of Show komise nebyla schopna odpovědně rozřadit na 2-4. místo a tudíž vybrala pouze vítěze s tím, že ostatní piva byla oceněna čestným uznáním (bez diplomu). Nicméně tato piva již obdržela vítězné diplomy v základních kolech svých kategorií.
  5. Pořadí piv na prvních třech místech (pořadí vítězů) není určeno bodovým ziskem v základním kole, nybrž právě posouzením ve finále. Tedy i piva, která měla v základním kole vysoký počet bodů, se nutně nemusela umístit na stupních vítězů katagorie.
  6. Do výběru pro hodnocení Best of Show postoupil vždy vítězný vzorek ve finále každé kategorie.